İstikâmet Hakiki Kerâmettir

Ey İnsan âlemi asgarsın incisin sedefte
Sen ki Ahsen-i takvim üzere yaratılmışsın
Ey İnsan cehd edip ermelisin yücelere
Gayret edip himmetini yükseklere tutmalısın

Ey İnsan yardım edecek olan sana
Tevâzu ve tam kulluktur bilesin
Ey İnsan çaba eyle virdine evrâdına
İnceliğe eren basiret ehlidir bilesin

Ey İnsan değildir beklediğin kerâmet
Bir anda Mekke ve Medine’de olmak
Ey İnsan budur istediğin kerâmet
Her an Mevlâmızın huzurunda olmak

Ey İnsan etmeli Hak Teâlâ’ya iman ve itâat
Ve Resulü Müctebâ’ya tam teslimiyet
Ey İnsan doymayan nefsini en saf hâl’e terbiye et
İstikâmet ehli olmaktır hakiki kerâmet

Ey İnsan etme o kişiye ki itibar
Bir kimseyi ki suda yürüyor görsende
Ey İnsan namazı ve orucu ne kadar?
Tart onu İslâm’ın terazisinde

Ey İnsan hakiki tâlip odur ki
Hak sevgisi ile yanıp tutuşmakta
Ey İnsan hakiki âşık odur ki
Gizli bir hâl ile hayret ve şaşkınlıkta

Ey İnsan celâlinden Allah’ın
Her işinde korkmalı ve titremelisin
Ey İnsan Cemâliyle Allah’ın
An be an aşkına ermeyi dilemelisin

Ey İnsan her işinde amelin
Sabır ve af olmalı bilesin
Ey İnsan her sıkıntı ve kusuru
Kendi ayinenden görmelisin

Ey İnsan kimseyle etme münakaşa
Her nefeste Allah’ı düşün sen
Ey İnsan bil ki kalp evidir Allah’ın
Dikkat et kırma sakın bir kalbi sen

Ey İnsan uzatma onlara bir kem söz dahi sen
Ashab-ı kiramı sevmek Rasulün nişânı
Ey İnsan vuslatın yolu nerede diye sorar isen
İyi huy ve güzel ahlâk ipine derim sıkı sarılmanı

Ey İnsan kimi var ki yirmi yıl çalışır
Eremez matlubuna gafletinden sebep
Ey İnsan kimi var ki üç ayda kat eder
Erer mertebesine gayretinden sebep

Ey İnsan Allah’ın rızasına ermenin sırrını dilersen
Kur’an-ı kerim ve Sünnet-i seniyyedir bilesin
Ey İnsan sıratta istikâmet dilersen
Sevgi ve şefkâti bırakma elden bilesin

Ey İnsan sakın geri kalma takva yolundan
Maksadın olsun Kemalâtta terakki
Ey İnsan silinir kalbinden pası güman
Herkesle olur isen şefkatli ve mütevâzi

Ey İnsan Allah’tan korkmalısın
İbadetlerinde etmeyesin kusur
Ey İnsan haramdan uzak durmalısın
Haram ki manevi gizli bir zehir

Ey İnsan Allah sevgisindendir Evliyâ’ya hizmet
Ahlâkın güzelleşir zuhur eder tecelliyât
Ey İnsan eder isen nefisle riyazet
Gider gönüllerden kin, tecessüs, gıybet

Ey İnsan saf ve pak Müslüman olur isen
Girersin gönüllere sevilir itibar edilirsin
Ey İnsan marifet ve muhabbete erer isen
İltifat, rıza, naz makamına davet edilirsin

Mihrican Ulupınar
15.04.2013/ 00:38